Bruks- Skog & Lydnad

Brukskursernas tidsupplägg kan skilja sig beroende på instruktör och antal tillfällen kan variera.

Förberedande Grunder

En kurs för hundar över 10 månader och uppåt. Kursen riktar sig främst till de som gått valpkurs och/eller vardagslydnad. Om du har fått ett intresse för att börja träna hund och vill fokusera på grunderna som behövs för att träna lydnad/bruks/rallylydnad så är detta kursen för dig. Är du dessutom tävlingsintresserad och vill gå tävlingskurserna framöver är denna kurs basen för övriga tävlingskurser. Kursen är såklart också till för dig som inte har tävlingstankar också men vill utveckla er träning tillsammans.

Vi fokuserar på relationen och samarbetet mellan förare och hund, vi påbörjar grunderna i de moment som är återkommande i alla grenar; följsamhet/fritt följ, grunderna i sitt, ligg, stå, inkallning och apportering och bygger upp glädje och engagemang, vi bygger också stadga, fokus och koncentration. 
Kursavgift: 900 kr
Antal tillfällen: 6

Brukslydnad Appell Klass

Krav för deltagande: Kursen riktar sig till ekpage som vill tävla bruks. Inkallning och kunna ha hunden lös. Hunden ska vara tio månader och uppåt.

Kursen innehåller inlärning av de moment som ingår i appellklass, första klassen.
Kursavgift: 900 kr
Antal tillfällen: varierar, beror på instruktörens upplägg

Brukslydnad Lägre Klass

Krav för deltagande: Kursen riktar sig till ekpage som tävlar bruks. Startat appellklass med godkänt resultat eller liknande kunskaper.
Vi fokuserar på inlärning av momenten i Lägre klass, andra klassen.
Kursavgift: 900 kr 
Antal tillfällen: varierar, beror på instruktörens upplägg

Appell Spår

Krav för deltagande: Kursen riktar sig till ekpage som vill tävla bruks. Inkallning och kunna ha hunden lös.
Vi fokuserar på grunderna i spårarbetet och påbörjar markering av pinnarna.
Kursen anpassas efter säsong då vi är beroende av ljusa kvällar.
Kursavgift: 900 kr 
Antal tillfällen: varierar, beror på instruktörens upplägg

Appell Sök

Krav för deltagande: Kursen riktar sig till ekpage som vill tävla bruks. Inkallning och ha hunden lös.
Vi fokuserar på grunderna i sökarbetet och påbörjar markering av figurant.
Kursen anpassas efter säsong då vi är beroende av ljusa kvällar.
Kursavgift: 900 kr 
Antal tillfällen: varierar, beror på instruktörens upplägg

Spår Lägre

Krav för deltagande: Kursen riktar sig till ekpage som tävlar bruks. Start i appell med godkänt resultat eller deltagit i
Appellkurs Spår eller liknande kunskaper. Vi fortsätter spårarbetet och tränar teknik, längd och underlag.
Kursavgift:  900 kr
Antal tillfällen: varierar, beror på instruktörens upplägg

Sök Lägre

Krav för deltagande: Kursen riktar sig till ekpage som tävlar bruks. Start i appell med godkänt resultat eller deltagit i Appellkurs Sök eller liknande kunskaper. Vi fortsätter sökarbetet och tränar sökteknik och längre sträckor.
Kursavgift: 900 kr 
Antal tillfällen: varierar, beror på instruktörens upplägg

Vi startar våra kurser löpande under året.
För att gå kurs på en brukshundklubb ska du vara medlem i SBK.
Läs mer om det här.
Om kursen arrangeras i en inomhuslokal läggs 100 kr till på kursavgiften.