Bruks- Skog & Lydnad

Brukskursernas tidsupplägg kan skilja sig beroende på instruktör, antal tillfällen kan variera men antal timmar är detsamma och därför ändras inte priset.

Brukslydnad Appell Klass

Krav för deltagande: Inkallning och kunna ha hunden lös.

Hunden ska vara tio månader och uppåt.

Kursen innehåller inlärning av de moment som ingår i appellklass, första klassen.
Kursavgift: 800 kr
Antal tillfällen: 4-6

Brukslydnad Lägre Klass

Krav för deltagande: Startat appellklass med godkänt resultat eller liknande kunskaper.
Vi fokuserar på inlärning av momenten i Lägre klass, andra klassen.
Kursavgift: 800 kr 
Antal tillfällen: 4-6

Appell Spår

Krav för deltagande: Inkallning och kunna ha hunden lös.
Vi fokuserar på grunderna i spårarbetet och påbörjar markering av pinnarna.
Kursen anpassas efter säsong då vi är beroende av ljusa kvällar.
Kursavgift: 800 kr 
Antal tillfällen: 4-6

Appell Sök

Krav för deltagande: Inkallning och ha hunden lös.
Vi fokuserar på grunderna i sökarbetet och påbörjar markering av figurant.
Kursen anpassas efter säsong då vi är beroende av ljusa kvällar.
Kursavgift: 800 kr 
Antal tillfällen: 4-6

Spår Lägre

Krav för deltagande: Start i appell med godkänt resultat eller deltagit i
Appellkurs Spår eller liknande kunskaper. Vi fortsätter spårarbetet och tränar teknik, längd och underlag.
Kursavgift: 900 kr 
Antal tillfällen: 4- 6

Sök Lägre

Krav för deltagande: Start i appell med godkänt resultat eller deltagit i Appellkurs Sök eller liknande kunskaper. Vi fortsätter sökarbetet och tränar sökteknik och längre sträckor.
Kursavgift: 900 kr
Antal tillfällen: 4- 6

Vi startar våra kurser löpande under året.
För att gå kurs på en brukshundklubb ska du vara medlem i SBK.
Läs mer om det här.
Om kursen arrangeras i en inomhuslokal läggs 100 kr till på kursavgiften.