Parkering

Motorvärmaruttagen (två st) är uppsatta för instruktörerna och för dem som jobbar för klubben för dagen vid klubbstugan. Det finns fler uttag men de är inte motorvärmaruttag. Används alla uttag, alltså fler än två, är det risk för överbelastning.
På dagtid då det inte är nån kurs får medlemmar nyttja värmarna
(två st) i mån av plats. Uttagen är till för dem med hundar i bilen, tomma bilar behöver inte använda motorvärmarna. 
Viktigt att tänka på är att det är en genomfart för utryckningsfordon förbi stugan, därför får ingen stå i vägen utifall att det händer en olycka. Mellan klubbstugans ingång och förrådet får man inte parkera annat än för i och urlastning.
Får man inte plats hänvisar vi till stora parkeringen, använd denna parkering i största möjliga mån. Under kurskvällar är det bara instruktörer som får stå vid stugan då det är många medlemmar på plats och olycksrisken är större, detsamma gäller vid tävlingar. Är det för kallt i bilen rekommenderar vi att ta med hundarna till planen eller till klubbstugan så att de är under uppsikt och slipper frysa. Likadant om det är för varmt, ha koll på hundarna, de har högsta prioritet i denna fråga.
Viktigt att medlemmarna följer de föreskrifter som finns för att försäkringen vid olyckor ska gälla. 
Skyltar om detta kommer att finnas i klubbstugan, allt för att undvika framtida missförstånd. Ha överseende med varandra och ha roligt på klubben, det är därför vi är där :)