Uthyrning

Vi är en aktiv klubb med många aktiviteter som är spridda över hela året, men det finns möjlighet att få hyra hela eller delar av vår anläggning. Kontakta styrelsen för att få mer information styrelsen@matforsbhk.se 

Kika gärna i kalendern, vi uppdaterar med våra aktiviteter där. Det som inte syns i kalendern är till exempel kurser som syns i vårt säsongsschema.

Vi prioriterar alltid vår egen verksamhet framför uthyrning.

Uthyrningsavtal

Vid större arrangemang skriver vi avtal för att säkra att båda parter är nöjda med överenskommelsen.
En städavgift på 500 kr kommer att tas om inte stugan med område är städat.