Agility 2023

Agilitytävling
2-3/9 Klass 1, Klass 2

Träningstävlingar
8/5 Agilityklass. Blåbär, lätt och svår
22/6 Hoppklass. Blåbär, lätt och svår
6/7 Examination av tävlingsledare Öppenklass Agility och Hopp. Ungefärlig svårighet klass 2. Anmälan sker via AGIDA, www.agilitydata.se
27/7 Hoppklass. Blåbär, lätt och svår
6/8 Agilityklass + Klubbmästerskap (Preliminärt). Blåbär, lätt och svår

Mer info ang träningstävlingarna hittar ni på vår facebooksida och tillhörande evenemang.

Matfors BHK har under 2016-2018 investerat i en hinderpark som får nyttjas av våra medlemmar. Alla hindren låses in efter träning.
Vill du som medlem få tillgång till klubbens hinder kan du kontakta vår kassör via mail info@matforsbhk.se för att få en nyckel till klubbstugan.
Investeringen i hinderparken är en service för våra medlemmar, därför är vi noggranna med att alla som tränar med våra hinder är medlemmar eller betalar hyra för att nyttja dem vid uthyrning av planen.