Agility 2022

Aktiviteter under planering

Matfors BHK har under 2016-2018 investerat i en hinderpark som får nyttjas av våra medlemmar. Alla hindren låses in efter träning.
Vill du som medlem få tillgång till klubbens hinder kan du kontakta vår kassör via mail info@matforsbhk.se för att få en nyckel till klubbstugan.
Investeringen i hinderparken är en service för våra medlemmar, därför är vi noggranna med att alla som tränar med våra hinder är medlemmar eller betalar hyra för att nyttja dem vid uthyrning av planen.