Medlemsvillkor Matfors BHK

Vad roligt att du vill bli medlem hos oss!
Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter genom SBK för att administrera ditt medlemskap, informera om medlemsmöten och årsmöten och bjuda in dig till våra medlemsaktiviteter.

Genom att betala ditt medlemskap och/eller din anmälan till kurs accepterar du att Matfors BHK sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

Vilka personuppgifter som behandlas
Matfors BHK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter för att vi ska kunna ansluta dig till vår lokalklubb. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid försäkringsärenden kopplade till förbundets olycksfallsförsäkring.

Vad vi använder dina personuppgifter till
Vi behöver dina personuppgifter för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap.
Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.
Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. 

Läs mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida om hur SBK centralt hanterar dina uppgifter vid anmälan till tävling och prov och om hur dina uppgifter lagras i SBK's medlemsregister. Texten är till stor del hämtad från deras hemsida.

GDPR

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i GDPR och Dataskydds-förordningen som trädde i kraft 25 maj 2018. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Studiefrämjandet

Vi samarbetar med Studiefrämjandet och vi delger dina uppgifter till dem när du väljer att gå kurs hos oss. Läs mer om hur de behandlar dina uppgifter på Studiefrämjandets hemsida.