Tillsammans är vi MBHK!

Medlemsmöten

På våra medlemsmöten får alla säga sitt! Det är viktigt att så många som möjligt kommer, ju fler idéer och åsikter desto bättre. Klubben behöver ständigt utvecklas och tillsammans för vi klubben framåt!

Vi bjuder på kaffe, te och mackor på våra medlemsmöten!

Styrelsemöten

Styrelsen har regelbundna möten över hela året och vill du komma i kontakt med styrelsen och skicka in ett önskemål eller en frågan kan du göra det via mail till styrelsen@matforsbhk.se

Årsmötet

I februari varje år äger vårt Årsmöte rum och vi bjuder traditionsenligt på varmrätt och efterrätt efter mötet. Vi delar ut priser för tävlingsprestationer och har en trevlig kväll tillsammans. En fantastisk möjlighet att lära känna nya kamrater!