Doftprov Nosework

Eucalyptus och Lagerblad

Plats: 
Datum: 
Anmälan: Anmälan stängd.
Startavgift: 250 kr/doft och betalas in på bankgiro: 603 06 45-3, senast den 
 
Max antal: Arrangören förbehåller sig rätten att maximera antalet deltagare vid behov. Om så sker kommer lottning av platserna att göras. PM skickas ut efter anmälningstidens utgång.
 
Krav för deltagande: Hund skall vara registrerad i SKK och ha uppnått 10 månaders ålder senast dagen före provtillfället. Föraren ska vara medlem i en klubb inom SKK organisation. 
 
Doftprovsdomare: Michael Hedman
Starttider: Vi startar kl.09.00 med eucalyptus därefter lagerblad.
Löptikar får deltaga men startar sist i resp. doft och måste ha tikskydd!
Enklare fika finns på plats.
 
Vid frågor kontakta oss via mail info@matforsbhk.se 
Varmt Välkomna!