Freestyle, HtM & Tricks

Freestyle är en otroligt rolig och givande sport som passar alla hundar och förare oavsett storlek och ålder! Här under kommer kort information om grenarna och vill du veta mer kan gå in på www.hundfreestyle.se.

Freestyle

I Freestyle utför föraren tillsammans med sin hund ett fritt utformat lydnadsprogram till musik. I programmet bedöms i tre kategorier: Utförande, Programmets planering och kvalitet och Tolkning av musik. Stor vikt läggs i bedömningen av valet av rörelser i förhållande till hund och hur programmet har anpassats till musiken. Hundens och förarens rörelser ska tillsammans bilda en tilltalande helhet.
Då programmet utformas helt av föraren och rörelserna väljs helt fritt, kan olika program se mycket olika ut. En freestylehund lär sig ofta väldigt många olika moment och lär sig dessutom att arbeta uppmärksamt genom ett helt program och att följa förarens minsta vink för att få rörelserna rätt till musiken.

HtM - Heelwork to Music

 I Heelwork to Music gäller det samma som för freestyle med den skillnaden att hunden ska ha fasta positioner. Här går det alltså inte att hitta på egna rörelser utan man håller sig till de tio positioner som står i regelverket. Utifrån en eller fler av dessa skapar man fritt ett program. I bedömningen av programmet i sin helhet ligger hur väl de valda positionerna utförs och hur smidiga och snygga övergångarna mellan dessa är.

Tricks

Vår trickskurs lägger fokus på att bygga en bra relation till hunden där man har roligt tillsammans! Inga förkunskaper krävs och tricksen anpassas efter hunden (och förarens) förmåga att utföra dem.

Vi startar våra kurser löpande under året.
För att gå kurs på en brukshundsklubb ska du vara medlem i SBK.
Läs mer om det här.
Om kursen arrangeras i en inomhuslokal läggs 100 kr till på kursavgiften.