ÅRSMÖTE 2022

Datum: söndag 13 februari 2022 kl. 16.00
Plats: Matfors Folkets Hus


Mer information om årsmötet kommer att uppdateras inom kort.

Väl mött! // Styrelsen MBHK

Valberedningens första förslag 2022 Matfors BHK

Hej alla medlemmar!
Valberedningen är nu färdiga med sitt första förslag till våra förtroendeuppdrag som styrelse inom Matfors Brukshundklubb. Det finns tre vakanser som behöver fyllas. Den bifogade filen visar er förslagen. alla medlemmar har möjligheten att komma med egna nomineringar, mer information om detta via denna länk.

Era nomineringar ska vara skickade via ovanstående länk senast den 15 december, enligt de nya stadgarna som började gälla under 2020 får inga nya förslag lämnas efter detta datum. Därefter får valberedningen ta del av era förslag och ska därefter utforma ett slutgiltigt förslag inför årsmötet.
Det är endast förtroendevalda i styrelsen som ska väljas under årsmötet, men valberedningen och styrelsen vill att alla medlemmar ska få chans att engagera sig i sektorer och kommittéer. Vill du vara med i eller nominera en annan medlem till våra sektorer och kommittéer kan du göra det i samma formulär som förtroendevalda till styrelsen.

Valberedningen trycker lite extra på att de väldigt gärna tar emot förslag på personer som vill vara aktiva i våra sektorer och kommittéer, i bilagan ser ni  tydligt var det behövs påfyllning. Det är sektorerna som ser till att vår klubb är en av de mest aktiva i hela Norrland. Om ni vill kontakta en sektor och vill veta mer om vad sektorn gör, hittar ni kontaktinformation till dem via denna länk.
Vi hoppas att ni har det bra allihopa! Har ni frågor om nomineringen kan ni maila styrelsen@matforsbhk.se så vidarebefordras era funderingar till valberedningen.
MVH Styrelsen Matfors BHK