Bruks- skog & lydnad

Brukslydnad Appell & Lägreklass

Kursavgift: 800 kr / 6ggr

Krav för deltagande: Inkallning och ha hunden lös.

Hunden ska vara tio månader och uppåt.

Kursen innehåller inlärning av de moment som ingår i appellklass, första klassen.

Brukslydnad Lägre Klass

Kursavgift: 800 kr / 6 ggr

Krav för deltagande: Startat appellklass med godkänt resultat eller liknande kunskaper.
Vi fokuserar på inlärning av momenten i Lägre klass, andra klassen.

Appellkurs Spår

Kursavgift: 800 kr / 6 ggr

Krav för deltagande: Inkallning och ha hunden lös.
Vi fokuserar på grunderna i spårarbetet och påbörjar markering av pinnarna.
Kursen anpassas efter säsong då vi är beroende av ljusa kvällar.


Appellkurs Sök
Kursavgift: 800 kr / 6 ggr
Krav för deltagande: Inkallning och ha hunden lös.
Vi fokuserar på grunderna i sökarbetet och påbörjar markering av figurant.
Kursen anpassas efter säsong då vi är beroende av ljusa kvällar.

Spår Lägre Klass

Kursavgift: 900 kr / 6 ggr

Krav för deltagande: Start i appell med godkänt resultat eller deltagit i
Appellkurs Spår. Vi fortsätter spårarbetet och tränar teknik, längd och underlag.


Sök Lägre Klass

Kursavgift: 900 kr / 6 ggr
Krav för deltagande: Start i appell med godkänt resultat eller deltagit i
Appellkurs Sök. Vi fortsätter sökarbetet och tränar sökteknik och längre sträckor.

Anmälan till kurs!

Vi startar våra kurser löpande under året.
För att gå kurs på en brukshundsklubb ska du vara medlem i SBK. 
Läs mer om det här.
Fyll i nedanstående formulär så skickas din anmälan automatiskt till oss.